Sistem namakalnega sistema za Hmelj Dornava d.o.o.

Storitev: Izvedba vodnjaških vrtin za vodo

Kaj smo naredili?

Izvedene so bile tri vodnjaške črpalne vrtine premera fi 180 mm za namen ureditve namakalnega sistema na hmeljišču.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo