Sistem treh vrtin za namakanje

Storitev: izvedba vrtin za ureditev namakalnega sistema

Kaj smo naredili?

Izvedli smo tri vodnjaške vrtine na območju hmeljišča v Spodnji Rečici za potrebe namakanja Hmeljišča.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo