Sistem vrtin v Kasazah za namen ureditve oroševalnega sistema

Storitev: Izvedba 15 vrtin za Mirosan d.o.o.

Kaj smo naredili?

Izvedli smo 15 črpalnih vrtin za namen ureditve oroševalnega sistema podjetja Mirosan d.o.o.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo