Sistem vrtin za toplotno črpalko voda voda za Avtohišo Vrtač iz Kranja

Storitev: Izvedba vrtin za sistem ogrevanja in hlajenja voda voda

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje več vrtin za vodo in vgradili filtrne cevi  ter cevi za sistem voda voda.

Kaj je stranka pridobila?

Delovanje brez škodljivih vplivov na okolje

Nižji stroški ogrevanja tudi do 80%

Uporaba obnovljivih virov energije