Sistem za izrabo geotermalne energije za novo stanovanjsko hišo in obstoječi objekt

Storitev: Izvedba vrtin za izrabo geotermalne energije.

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje in vgradnjo švicarskih geosond HakkaGerodur za potrebe ogrevanja novogradnje in obstoječega objekta z delavnico.

Kaj je stranka pridobila?

Delovanje brez škodljivih vplivov na okolje

Nižji stroški ogrevanja tudi do 80%

Uporaba obnovljivih virov energije