Sistem za namakanje hmelja v Arji vasi

Storitev: Izvedba vrtine za potrebe namakanja hmelja

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vodnjaško črpalno vrtino za potrebe namakanja hmeljišča.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo