Sistem za namakanje Miholič

Storitev:Izvedba vodnjaške črpalne vrtine za potrebe ureditve namakalnega sistema

Kaj smo naredili?

Izvedli smo črpalno vrtino ob nasadu ameriških borovnic za potrebe izgradnje namakalnega sistema.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo