Sistem za namakanje sadovnjaka Eurosad d.o.o.

Storitev: Vodnjaška vrtina za potrebe namakanja sadovnjaka

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje vodnjaške črpalne vrtine za potrebe namakanja sadovnjaka. S pomočjo lastnega dostopa do podzemne vode se je nato izvedel velik namakalni sistem na lokaciji Kostanjevica pri Krki podjetja Eurosad d.o.o.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo