Sistem za namakanje sadovnjaka

Storitev: Izvedba vodnjaške vrtine za namakanje sadovnjaka

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje vodnjaške vrtine 80 m za potrebe namakanja sadovnjaka v Leskovcu pri Krškem.

Kaj je stranka pridobila?

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo