Sistem za ogrevanje z geosondo in toplotno črpalko v okolici Kamnika

Storitev: Vrtina za ogrevanje- stanovanjski objekt

Kaj smo naredili?

Izvedli smo posodobitev starega ogrevalnega sistema. Izvrtali smo vrtino, vgradili geosondo, jo povezali v objekt in priključili na toplotno črpalko.

Kaj je stranka pridobila?

Delovanje brez škodljivih vplivov na okolje

Nižji stroški ogrevanja tudi do 80%

Uporaba obnovljivih virov energije