Sistem za ogrevanje novogradnje v okolici Kranja

Storitev: Izvedba geosonde za povezavo s toplotno črpalko.

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje in vgradnjo dveh geosond, ki smo jih povezali preko geotermalnega razdelilca v kotlovnico.

Kaj je stranka pridobila?

Delovanje brez škodljivih vplivov na okolje

Nižji stroški ogrevanja tudi do 80%

Uporaba obnovljivih virov energije