Sistem za ogrevanje s pomočjo geotermalne energije

Storitev: Izvedba geosonde za ogrevanje z geotermalno energijo.

Kaj smo naredili?

Izvedli smo vrtanje in vgradnjo dveh geosond in jih povezali preko geotermalnega jaška skupaj in izvedli povezavo v objekt za potrebe ogrevanja s toplotno črpalko zemlja voda.

Kaj je stranka pridobila?

Delovanje brez škodljivih vplivov na okolje

Nižji stroški ogrevanja tudi do 80%

Uporaba obnovljivih virov energije