Sistem za tehnološko vodo v okolici Celja

Storitev: Izvedba vrtine za hlajenje strojev

Kaj smo naredili?

Izvrtali smo vrtino za vodo in jo opremili s potopno črpalko za potrebe hlajenja strojev.

Kaj je stranka pridobila?

Izkoriščanje tehnološke vode v proizvodnih procesih

Hitra povrnitev investicije

Lastna oskrba z vodo