Lastna oskrba s pitno vodo

Namakanje zemljišč iz lastnega zajetja

Ureditev ponikanja vode

Hitra povrnitev investicije

Izkoriščanje tehnološke vode v proizvodnih procesih

Vrtine za vodo

Potrebujete vrtino za samooskrbo s pitno vodo?
Pri tovrstnih sistemih je še posebej pomembno, da je vrtina izdelana strokovno in kvalitetno, saj je od tega odvisno zdravje ljudi. Prav tako je bistvenega pomena ohranjanje neoporečne podtalnice, ki nam omogoča črpanje vode iz globin do sistema.

Vrtine za namakanje

Imate sadovnjak, v katerem bi želeli urediti namakalni sistem?
Priporočamo sistem za kapljično namakanje, ki je odlična investicija za dolgotrajne rezultate. Izvedba vrtine za namakanje vam omogoča izrabo lastne vode.

Vrtine za kmetijstvo

Se ukvarjate s pridelavo hrane, a vam zmanjkuje vode za zalivanje kmetijskih površin?
Priporočamo vrtine za kmetijstvo, ki so odlična investicija za dolgotrajne rezultate. Izvedba vrtine za namakanje vam omogoča izrabo lastne vode.

Vrtine za ponikanje

Iščete rešitev za odtekanje meteornih voda iz vaše strehe? Se voda nabira na vašem parkirišču in ne odteka v podtalnico?
Priporočamo vrtine za ponikanje, ki preprečijo zadrževanje vode na površju vodoneprepustnih slojev zemlje in so odlična investicija za dolgotrajne rezultate. Ustreznost vrtine preverimo z nalivalnim preizkusom.

Vrtine za tehnološko vodo

Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali čiščenje strojev v proizvodnji?
Priporočamo vrtine za tehnološko vodo. Tovrstne vrtine največkrat izvajamo v proizvodnih obratih, kjer ni potrebno, da voda ustreza normativom pitne vode.

Strukturne vrtine

Vas zanima, kakšna je zaloga mineralnih snovi v kamnolomu? Želite opraviti predhodne raziskave pred izgradnjo predora ali tunela?
Priporočamo strukturne vrtine ali tako imenovano vrtanje na jedro, ki omogoča preiskovanje izbranega območja pred nadaljnjimi postopki.